Logowanie do systemu

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:


1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
a) do godz. 13.45 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
b) po godz. 13.45 w dniu roboczym lub w dniu wolnym od pracy - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym. 
2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w Banku są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w Banku przyjęte do realizacji po godz. 16.30 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.

Bezpieczeństwo

Zasady bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej
 
 
    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego kontynuuje kampanię edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej. Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci. 
 
1)    Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej. 
2)    Cyklicznie zmieniaj hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej. 
3)    Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymanych wiadomościach e-mail i SMS. 
4)    Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, które może uchronić komputer i urządzenia mobilne przed wirusami oraz oprogramowaniem szpiegującym. Na bieżąco aktualizuj system operacyjny urządzenia oraz cyklicznie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym. 
5)    Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie. 
6)    Przed potwierdzeniem transakcji zawsze weryfikuj zgodność numeru konta, na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym  transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS  (jeżeli ta funkcjonalność jest udostępniona). 
7)    Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe, to włącz powiadomienia SMS o każdej wykonywanej transakcji. 
8)    Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj-wklej”), ale wpisuj je samodzielnie i dokładnie weryfikuj. 
9)    Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej WiFi). 
10)  Zadbaj, aby każde używane oprogramowanie pochodziło z legalnego i zaufanego źródła. 
11)  Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku, z którego usług korzystasz w ramach bankowości elektronicznej.

Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich:

http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

oraz

http://www.cert.pl/news/8999